pauseskure/toiletforhold

Hvis du oplever noget usædvanligt eller noget der ikke er som det bør være.

det kan være beskidt toilet, myrer etc…

så meld det til Trafikvagten på tlf: 24626196