Vagt 01204

Ang.: Vagt 01204

 

Der er manglende pause på 20 minutter samt 1 minut for lidt arbejdstid.

Virksomheden efterregulere på samtlige kørte vagter tilbage til vagter og Turnus påbegyndte 

 

På Faglig Klubs vegne

Michael