Bstyrelsmøde 2.5-2018

Mødeindkaldelse

Onsdag 2. maj 2018 kl. 17.00

Sted: 3F Aalborg Hadsundvej 184 lokale 403

Deltagere: Nicolai, Helle, Jørgen, Charlotte, Sanne, Erik, Michael, Alan, Kim, Jan

Dagsorden

 1. Overlevering
 2. Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendt

 1. Opfølgning fra sidste referat

Aktionsgruppe: Jørgen, Erik, Charlotte

 1. Fagligt

Onlineplan, manglende hjælp under opstart, manglende udvikling, manglende udstyr til brug af systemet,

Vagter, der er sket ændringer, det er tvivlsomt om ændringerne hjælper nok. Bl.a 91174 som en problemvagt.

Alkoholkontrol, proceduren, stedet, skal ændres så det bliver bedre placeret og der bliver tid og plads nok til at der kan blæses i fred.

Mangfoldighedskonference 3/4 maj 2018, man ønsker oplæring, i det faglige system.

Organiseringskursus i uge 19/20 for 6 kollegaer. 

 

 1. Arbejdsmiljø

Fejlmelding af bus, det er ikke sikkert mekanikeren ser det før næste dag. Da det kun opdateres 1 gang i døgnet.

Ballade på Linierne 13 & 17, med ikke etniske danskere om aftenen. Bør tages op at der skal være opmærksomhed gennem NT med Arriva. Løsning søges.

Nye busser, der er ændringer der skal foretages.

Lyskryds ved østerbrogade.

Der skal ændres ved alkotester

 

 1. Værksted

Der er mange skader,

 1. Ansøgninger

Ingen modtaget

 1. Forslag

At Faglig klub investerer i et måleudstyr.

 1. Gensidig orientering

Der skal igen mødes frem i paris.

Der var aktivitet på busterminalen.

 

 1. Økonomi og Medlemmer

Udmærket økonomi, medlemstal stabilt.

 

 1. IT, Face book og Hjemmeside

Bybusnord.dk er aktiv igen

Facebook arbejdet forsætter

 

 1. Arbejdsopgaver fordeling

 

 

 1. Aktiviteter
 2. juni stormøde med organisering

Pølsesnak 22-6-2018 klokken 11- 17

                                Pensions Hans/ health care

                                3f Aalborg

                                Finn madsen

 1. Næste Møde

6/6 2018

 

 

Hilsen

Michael