Referat Bestylsesmøde 21.02.2018

Bestyrelsesmøde onsdag 21.2.2018 Kl. 17.00

Mødelokalet Keolis

Referat

Deltagere: Michael Olesen. Alan Jensen. Tommy Olesen. Erik T Pederen. Kim Guldhammer. Nicolaj Mirsal.

Afbud: Sanne Pedersen. Preben I Jensen. Jan Sundby.

 1. Godkendelse af Dagsorden

Godkendt

 1. Opfølgning fra sidste referat

Tilfredshed med nytårstaffel forventes gentaget uge 3 2019

Tilfredshed med fremmøde og proces efter faglige møder

 1. Fagligt

Tilfredshed med fremmøde og proces efter faglige møder

Styregruppemøder har været afholdt

Nye infoskærme/ anderledes brug af de forhåndenværende

Generalforsamling den 21/3,

 1. Arbejdsmiljø

Orientering om procedurer

Gaværksvej, der er kontakt med kommunen + politikere

 1. Værksted

Der kæmpes og for søges at finde holdbare løsninger på tilbagevendende problemstillinger

 1. Ansøgninger

Der er kommet 2 ansøgninger fra kollegaer som imødekommes hvis andre afslår at hjælpe

 1. Forslag

ingen

 1. Gensidig orientering

Bestyrelsesmedlem orienterer om tilbud om afløsning i opstarten/vagten

 1. Økonomi og Medlemmer

Stabil cirka 200 medlemmer

 1. IT, Face book og Hjemmeside

Der arbejdes på en hjemmeside og en løsning der kan køre på info skærm side om side med ting fra personaleforening

 1. Arbejdsopgaver fordeling

Udsendes på mail til bestyrelse

 1. Aktiviter

Se opslag på tr kontor/ på opslagstavlen

 1. Næste Møde

13/3-2018 klokken 17 mødested offentliggøres senere