INFORMATION OM VALG AF AMR DER SIDDER I ANDEN BESTYRELSES OGSÅ