Referat bestyrelsmøde 15.2.2017

Referat

Bestyrelsesmøde i Chaufførernes Faglige Klub
onsdag den 15. januar 2017 kl. 17.00
Mødested: 3F, Aalborg, Hadsundvej 184, mødelokale 410

Mødedeltagere:
Alan Jensen, Erik T. Pedersen, Flemming Sloth, Lars Gaardbo, Michael Olesen, Tom B. Nielsen, Preben I. Jensen.

Ej mødt: Nicolaj Mirsal, Sholeh Bavel

1. Godkendelse af referater.
10. januar 2017: Godkendt.

2. Ansøgninger / Forslag
Indkøb af værdiskab og nøgleskab(tilgivelse): Tilgivelse bevilliget.
Indkøb af gaver til lager: Godkendt.

3. Opfølgning:
Nytårstaffel 2017: Endnu en succes.
Styregruppemøde 26.01.17: Der var en gennemgang af trivselsundersøgelsen.
Drøftelse af oplæring, jubilæumspolitik, ferieplanlægning, P-Plan, varme i bussen.
Snak om forårsfest med etnisk indhold.
Indkøb af bannere, bør udsættes, logo: Ændres efter generalforsamling.

4. Gensidig orientering
Transportgeneralforsamlingen: Der er valgt ny formand (Kim Sunding) efter Arne Nielsen er, faldt for pensionsalderen.
Valg til afdelingen: Orientering om valget.
Gennemgang af forslag til nye vedtægter: Gennemgang af vedtægterne.
Forslag til bestyrelsens beretning: Bestyrelsen indsender til formanden.
Lokal jubilæumspolitik: Gennemgang af firmaets politik.
Forsøg på Dieseltyveri/overvågning: Orientering.
Indkøb: Der er fortaget indkøb til faglig klubs nye lokaler.
Uniform: Der har været årlig møde i udvalget.

5. Medlemstal og økonomi
Gennemgang af regnskab

6. Hjemmeside
Hjemmesiden forsøges opdateret inden generalforsamlingen

7. Nye opgaver
Næste møde: 15-3-17
Forslag til bestyrelsens beretning:
Ord. Generalforsamling 30.03.17: