Referat Bestyrelsesmøde 20.4.2017

 Referat

Bestyrelsesmøde 20. april 2017

 

Mødedeltagere: Tommy Olesen, Alan Jensen, Nicolaj Mirsal, Sanne Pedersen, Jan Sundby,

Kim Guldhammer og Michael Olesen.

 

Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendt med ændringer

Opfølgning fra sidste møde.

 

Fagligt

Sygesamler

Opsigelser

SNCF og repræsentation i ESU

Buslandsklubbens Generalforsamling

Bedre oplysning omkring P forholdene

Bedre information fra ledelse er påbegyndt

10 punkts plan er påbegyndt

 

Arbejdsmiljø

Asfalt i Aabybro

Grene og Træer

Deltagelse i Værkstedsmøde

 

Ansøgninger

 

Forslag

Samarbejde med Personaleforeningen omkring Pølsesnak 23. juni 2017

Øvrigt samarbejde med personaleforeningen Svømmebilletter og Træf tider

Nytårstaffel vil blive afholdt i januar 2018

Beach flag designes og bestilles varetages af Sanne og Nicolaj

Holder til Beach Flag Jan og Kim

Kontorindretning Sanne og Tommy

Eid fest juli

Indkøb af diverse Kontorartikler

Dirigent ved Bestyrelsesmøder Erik

Referent ved Bestyrelsesmøder Tommy

 

 

 

Gensidig Orientering

Flemming Sloth har valgt at træde ud af Bestyrelsen

Planlægningen af Bus World turen er påbegyndt

 

Økonomi og Medlemmer

Økonomien er sund

Der er ingen medlemstal fra 3F, da der er problemer med nyt IT i 3F

 

IT, Hjemmeside og Face Book

Varetages af Tommy og Tom

 

Næste møde

  1. juni 2017

 

Sådan forstået

 

Michael