Referat Bestyrelsmøde 21.11.2017

Referat

Bestyrelsesmøde 21 november 2017

Sted: mødelokalet Lundeborgvej 1.sal

Deltagere: Michael, Erik, Alan, Nicolaj, Sanne, Kim Guldhammer, Jan Sundby, Tommy

Dagsorden

 1. Godkendelse af Dagsorden

godkendt

 1. Opfølgning fra sidste referat

Ingen tilføjelser

 1. Fagligt

Michael oplyser om razziaen og bussernes tilstand

Vi taler om det er muligt at bruge ”bar rapport” som grundlag for hvad der er acceptabelt varme niveau i busserne. Enighed er svært at opnå.

Michael har deltaget i SNCF kursus, der var lærerigt, selvom det ikke var så meget orienteret mod busfolket.

Michael efterlyser et styregruppe møde og håber et sådant afholdes snarest.

Michael er uforstående overfor man har ændret vagter uden orientering.

Michael savner mere information fra Ledelsen, bestyrelsen er enig.

Der er mange kundeklager, Michael vil gerne være med i/informeret om opfølgning på disse.

Michael oplyser der har været afholdt 4bande møde.

 

Michael oplyser at der er grund til 3F’s AKT forhandlingsudvalg træder sammen, mere om dette følger sikkert.

Alan og Kim Guldhammer informerer om at vi igen har kollega der har oplevet at der er kastet sten mod busserne på vangen, det er vigtigt at vagten og politi kontaktes ved sådanne episoder.

Der er mindst en episode hvor en kollegas bus har været indblandet i uheld, hvor der har været for ringe opfølgning fra vagten, bl.a er AMR ikke oplyst om at der har været hændelse.

 

 1. Arbejdsmiljø

Nicolaj har deltaget i Basisuddannelse 1 under akt, dette har været lærerigt for ham og han glæder sig til videre AMR uddannelse.

 

 1. Værksted

Deltagerne oplyser man er ramt af udfordringer som de håber løses på bedst mulig måde inden for rimelig tid.

 

 1. Ansøgninger

Der er blevet ansøgt i lokalpuljen om lommelygter, der kan bruges i de mørke hjørner på pladsen og ved gang til og fra bus ved endestation, et flertal i bestyrelsen mener lys på pladsen og ved endestationerne skal komme fra andre lyskilder end lommelygte. Så ansøgningen er ikke efterkommet.

 

 1. Forslag

Deltagelse af David og Peter fra Keolis ESU i nytårstaffel, så de kan se hvorden vi gør i Aalborg og vi kan få et indlæg fra dem.

 

 1. Gensidig orientering

Busworld turen var en tungere økonomisk byrde end ventet.

Michael og Sanne har været på trafikkonference, her så de at fynbus er barslet med en ny skærm der kan være både vejviser,vagtviser og rejsekort i et.

Der var orientering om +busssen i Aalborg, der pt mangler en hulans masse penge i et hænger sammen.

Der blev orienteret om man ikke har taget bestemmelse om krav til drivmiddel endnu, jo bedre brændstoffet er for miljøet jo dyrere er det.

 

 1. Økonomi og Medlemmer

Klubbens økonomi er fin, der er ca 197 medlemmer

 

 1. IT, Face book og Hjemmeside

Der skal findes løsning således ”vores” skærm i chauffør cafe kan bruges til info fra klubben.

 

 1. Arbejdsopgaver fordeling

Alle bestyrelsesmedlemmer er gjort til admin af facebook gruppe så vi alle kan hjælpe til at få mere aktivitet på siden.

 1. Aktiviteter

 

Der afholdes nytårstaffel sidst i januar, mere info følger

 

 1. Næste Møde afholdes i begyndelsen af Januar 2018