Bestyrelsesmøde 3.10.2017

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag 3 oktober 2017 kl. 17.00

3F Aalborg lok. 410

      Tilmelding: Michael, Tommy, Sanne, Nicolaj, Alan, Erik.

      Afbud:

      Ikke hørt fra: Kim, Jan.

 

 1. Godkendelse af Dagsorden

godkendt

 1. Opfølgning fra sidste referat

Interiøret i kontoret, skal færdiggøres snarest

Nytårstaffel 27.1.2018:

Dags program: Alan, Nicolaj og Michael

Aftenprogram: Sanne, Erik og Michael

 1. Fagligt

Michael orienterede om omfanget af omsorgssamtaler samt konsekvenserne af disse. Der arbejdes på ny procedure

 1. Arbejdsmiljø

Nicolaj orienterede om handleplan for Varme i busserne

Samt at det formodes onlineplan er aktivt og vores daglige platform fra nytår (cirka)

 1. Værksted: intet tilgået
 2. Ansøgninger: intet tilgået
 3. Forslag: intet tilgået
 4. Gensidig orientering

Der er forslag i Keolis Danmark om at en del eller hele julegaven bliver et ”rabatkupon” hæfte, bestyrelsen er ikke overbevist om det er en vej man skal gå

 

 1. Økonomi og Medlemmer

Der er fornuftig økonomi, medlemstallet er 192.

 1. IT, Face book og Hjemmeside

Der arbejdes på bedre kommunikation over Facebook, samt der arbejdes videre med hjemmeside løsning

 1. Arbejdsopgaver fordeling intet tilgået
 2. Aktiviteter
 3. Næste Møde 6/11-2017 klokken 17. Lundeborgvej