bestyrelsesmøde 14.8.2017

   

Referat

Bestyrelsesmøde 14. august 2017

 

Mødedeltagere: Michael Olesen, Erik T Pedersen, Alan Jensen, Tommy Olesen

 

 

Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendt

 

Opfølgning fra sidste referat:

Der er stadig mangler i kontorindretningen.

 

Fagligt

Vagter og turnus fortsætter som nu til 1/11 cirka

Bestyrelsen er enige om at holdmøder skal holdes snart

Freddy kommer i fremtiden til at have kontortid på anlægget i Aalborg.

Der skal fra ledelsen mere info til og denne info skal når den præsenteres på intranet og infoskærm være tilgængelige længere tid end nu så alle har en reel mulighed for at få info.

Samtlige møder i Keolis TR Samarbejde skal fremtidig foregå i Keolis Odense og finder sted 2 gange årligt.

Keolis TRere ønsker at alkoholaftalen overholdes så alle medarbejdere testes.

Keolis TRere ønsker hjertestartere på alle Keolis garager i Danmark

 

Arbejdsmiljø

Ingen tilføjelser

 

Værksted:

Afbud og ingen tilføjelser meddelt

 

Ansøgning:

Der er indsendt en ansøgning om deltagelse i Trafikkonference om mobilitet.

 

Forslag

Ikke modtaget nogen

 

Gensidig orientering

Madkultur dag, der har været afholdt madkultur på anlægget, der var god mad, skøn stemning, men desværre var der ringe opbakning fra kollegaer, de der kom hjem fra vagt eller skulle køre ud blev sluset ind og smage og nogle fik lidt med til turen.

Busworld 2017 det er ved at være klar og der udarbejdes et program for deltagerne.

TR ønsker hvervet som oplærer overgives til Kvalitetkonsulenterne.

Økonomi og Medlemmer

Fornuftig tilstand i klubbens økonomi.

Medlemsliste er under opdatering, men data er lidt vanskelige at uddrage fra 3f’s nye database.

 

IT, Face book og Hjemmeside

Der skal være mere aktivitet på Facebook, dette må administratorerne gøre deres til bliver forbedret.

 

Aktiviteter:

 

23 august 16-19                                   TR træffes på anlæg

24 august – 17 september 2017           TR ferie

21 september 2017                               NTTRAMRGruppe møde 3F Skagerrak

23 september – 24 september 2017     TR 3F Chaufførkonference

26 september 2017                               NT CKU Møde

27/9 2017                                              SU Møde

12+13/10 2017                                     TR 3F Aalborg Konference

22-25/10-2017                                      Bestyrelsen og kollegaer Busworld Kortrijk Belgien

 

 

Arbejdsopgaver fordeling

Nytårstaffel:

der er nedsat udvalg nærmere om arrangement senere

 

Kommende Bestyrelsesmøder:

3/10 2017 klokken 17 i 3F på Hadsundvej

 

 

 

Som referenten har forstået mødets indhold

Tommy Olesen